امروز: جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۰۴:۴۶
ماهی همیشه تشنه ام

در زلال لطف بیكران تو می برد مرا به هر كجا كه میل اوست

پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۳
سرباز صفر