امروز: جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۰۴:۴۵
تعداد بازدید: ۸۱۴

ادبیات اسمی گردان های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اساس ارزش های معنوی نام گذاری می شد چرا که این سبک نام گذاری ضمن لرزه انداختن بر اندام دشمن موجب تقویت روحیه ی نیروهای خودی می شد.

کد خبر: ۲۷۰۲
تاریخ انتشار: پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۵۷

" حرف لر"  به نقل از وبلاگ"رفاقت با شهدا"نوشت:

ادبیات اسمی گردان های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اساس ارزش های معنوی نام گذاری می شد چرا که این سبک نام گذاری ضمن لرزه انداختن بر اندام دشمن موجب تقویت روحیه ی نیروهای خودی می شد.

 

گردان ذوالفقار لشگر 57 حضرت ابو الفضل (ع) استان لرستان برگرفته از ندای آسمانی (لافتی الا علی لاسیف الا ذوالفقار) در جنگ اُحد ، نمونه بارزی ازاین دست نام گذاری ها ی گردان ها در دوران دفاع مقدس می باشد.

سرهنگ پاسدار ماشااله بازگیر؛ از رزمندگان دوران دفاع مقدس در خصوص  چند اسمی بودن گردان ذوالفقار لشگر 57 حضرت ابوالفضل (ع) لرستان می گوید: ادوات، نام نظامیِ این گردان بود، الحدید نام مرسوم  درمیان رزمندگان با توجه به آیه ی قرآن و نام ذوالفقار با یادآوری برندگی شمشیر حضرت علی (ع ) سبب ایجاد روحیه ایی وافر درمیان رزمندگان می شد.

وی با بیان این که گردان ادوات از جمله گردان هایی ست که بلافاصله بعد از تشکیل تیپ 57 حضرت ابوالفضل (ع) در مرداد 62 راه اندازی شد گفت: سپاه پاسداران در طول 8 سال دفاع مقدس سلاح های ادواتی را در قالب یک گردان درهرلشگر اعم از خمپاره اندازهای 60 م م ،81 م م ،120 م م ، راکت انداز 107 م م و تیربارهای دوشکا سازماندهی کرد.هم چنین گروهان ضد زره متشکل از تفنگ 106 م م ، اس پی جی، موشک مالیوتکا و تاو را در قالب همین گردان تشکیل داد.

گروهان تیربار

 وی با اشاره به نحوه شلیک این سلاح ها در خطوط اول و دوم دشمن یادآور شد: خمپاره اندازهای 60 م م ،  81 م م ، تیربار دوشکا ، موشک تاو ، مالیوتکا و اس پی جی به عنوان 6 سلاحی بودند که هم در خط اول یعنی در مواضع پدافندی استفاده می شدند و هم در زمان آفند به محض تصرف هدف این 6 نوع سلاح باید در خط اول مستقر می شدند و جواب پاتک های دشمن را می دادند.

برادر بازگیر با اشاره به این که خمپاره اندازهای 120 م م و راکت اندازهای 107 م م در خط دوم یعنی حداکثر 1000متر پشت خط اول استفاده می شدند توضیح دادند: تیر بار دوشکا ،خمپاره انداز 60 م م ، تفنگ 106 م م ، موشک مالیوتکا، تاو و اس پس جی در خط اول مستقر می شدند و خمپاره اندازهای 120 م م ، راکت انداز 107 م م ، در خط دوم مستقر بودند.

این فرمانده گروهان تیربار دوشکا دوران دفاع مقدس با بیان این که استقرارتیربار دوشکا در خط  موجب تقویت انگیزه و روحیه کل یگان می شد خاطرنشان کرد: خمپاره انداز 60 م م ، تفنگ 106 م م ، موشک تاو و مالیوتکا تجمع دشمن را درخط اول به هم می ریخت.

وی با بیان این که فرمانده گروهان تیربار دوشکا پشتیبان کلیه گردان های پیاده در مواضع آفندی و پدافندی بود افزود: تیربار دوشکا برای دشمن یک سیبل آشکار بود و کلیه نیروهایی که با این سلاح کار می کردند در تیررس مستقیم دشمن بودند بنابراین هر کسی نمی توانست پشت تیربار کار کند چراکه همه ی آتش روی تیربار بود ودشمن به محض دیدن تیرباردوشکا در منطقه ، تمام آتش را به کار می گرفت تا تیربار را از کار بیاندازد.

گردان ادوات 2

این رزمنده دوران دفاع مقدس با اشاره به این که بُرد نهایی تیرباردوشکا 7 کیلومتر است در خصوص بُرد مؤثر و وزن تیربارهای دوشکا گفت: تیربار دوشکا با96 کیلو و 350 گرم وزن ،برد مؤثرش بین 2 تا 3 کیلومتر است ، اگرچه کارخانه ی سازننده ی تیربار دوشکا این سلاح را برای هدف های هوایی درست کرده بود ولی رزمندگان از این سلاح علیه اهداف زمینی هم استفاده می کردند.

برادر بازگیر ازجمله دیده بانان گردان ذوالفقار لشگر 57 حضرت ابوالفضل (ع) لرستان دیده بانان را چشم بینای لشکر می خواند و در خصوص وظیفه و عملکرد این گروهان می گوید:  دیده بانان به محض مشاهده تجهیزات و تحرکات نیروهای دشمن ،بلافاصه از طریق بیسیم، گرای روانه وتخمین مسافت را به آتش بارهای پشتیبانی کننده همانند خمپاره انداز های 120م م و راکت اندازهای 107م م اعلام می کردند وبا تطبیق آتش پس از تبدیل گرا ، مسافت و برد روی قبضه ، به سمت دشمن شلیک می کردند.

وی ادامه می دهد: دیده بانان گردان ذوالفقارطلایه داران جنگ در خط اول بودند که هدایت آتش را از لجمن به بعد ، یعنی لبه ی جلویی منطقه نبرد به بعد برعهده داشتند.

این دیده بان گردان ذوالفقاردر دوران دفاع مقدس درخصوص راه های هدایت آتش دیده بانان گفت: دیده بانان با مشاهدات عینی خود بلافاصله از دو روش مختصاتی و 4 عنصری یعنی <<گرای دیده بان هدف، مسافت دیده بان هدف،گرای دیده بان قبضه ، مسافت دیده بان قبضه >> استفاده می کردند تا هدایت آتش بتواند این ها را روی صفحه ی پلاتین بُرد ببرد و ضمن محاسبه برای اجرای آتش به قبضه بدهد.

گردان ادوات 1

برادر بازگیرضمن بیان نام و نقش خطیر فرماندهان گروهان ضد زره گردان ادوات لشگر 57 حضرت ابوالفضل (ع ) گفت: شهید عظیم پاریاد ، شهید حشمت الله بیات ، شهید علی راست شمس آبادی از فرماندهان قدر این گروهان درعملیات های متعدد دوران دفاع مقدس بودند.

وی از تفنگ 106 م م ، موشک تاو و موشک مالیوتکا به عنوان 3 سلاح مهم درگروهان ضد زرهِ گردان ادوات یاد کرد و افزود: به محض شلیک گلوله اول و دومِ تفنگ 106 م م در زبیدات دشمن تمام آتش را متمرکز می کرد تا این تفنگ را بزند چراکه دشمن آتش تهیه اش روی این قبضه بسیارحساس بود.

برادر بازگیر ضمن بیان مأموریت گردان ذوالفقار نقش این گردان درعملیات های دوران دفاع مقدس را بسیارمهم دانست و گفت: گردان ادوات باید در تمام عملیات های پدافندی و آفندی حضور می یافت ،لذا باتوجه به این که در تمام عملیات ها،پشتیبانی آتش به عهده این گردان بود رزمندگان گردان ذوالفقارساعت ها و روزها باید بدون کم ترین استراحت به کار خود ادامه می دادند.

 وی از برادر رزمنده "عبدالرحیم اسکندری" به عنوان یکی از فرماندهان قدر و توانمند گردان ذوالفقار لشگر57 حضرت ابوالفضل (ع) در دوران دفاع مقدس یاد می کند و در رابطه با مسوولیت پذیری وی می گوید: برادر "اسکندری" فرماندهی شجاع و معنوی بود که دوشادوش نیروها حرکت می کرد و ضمن پشتیبانی نیروها در خط مقدم کار نظارت و کنترل نیروها راهم در پشت خط انجام می داد.

رزمندگان گردان ذوالفقار لشگر 57 حضرت ابوالفضل (ع)

وی با بیان این که در زمان فرماندهی برادر "اسکندری" یک نیروی بسیجی یا سربازهم در صورت نشان دادن توانمند بودن خود می توانست فرمانده یک گروهان باشد اظهار کرد: برادر اسکندری ضمن استعداد یابی نیرو ها اعم از بسیجی ،سرباز و پاسدار از تمامی  ظرفیت ها استفاده می کرد به طوری که 50 درصد کار فرماندهی گروهان های گردان ادوات به عهده سربازان بود.

این رزمنده دوران دفاع مقدس تشکیل گروهان های فتح، فجرو نصر توسط برادر اسکندری ،فرمانده گردان ادوات را یکی از هنرهای این فرمانده در دوران دفاع مقدس عنوان کرد وافزود : گردان ذوالفقار در پایان جنگ شامل 900 نفر نیرو اعم از  100 نفر پاسدار و 800 نفر بسیجی و سرباز می شد.

وی در پایان با بیان این که بسیاری از شهدای ما شاگردان فرماندهانی همچون عبدالرحیم اسکندری بودند تصریح کرد: امروز بعد از گذشت سال ها از دوران دفاع مقدس باید از ایثار گری ها ی جانی و مالی سردارانی همچون حاج نوری، سردار مرتضی کشکولی، ریحان چی و شاهرخی به عنوان پیسکسوتان جنگ تقدیر کرد و از رشادت ها ی این فرماندهان برای نسل جوان امروز گفت .

برادر بازگیر از زحمات بی شائبه برادران عبدالرحیم اسکندی ،جواد صالحی، یونس آزادبخت، لهراسب نوری ،حسین  ملکی ،امیرحسین جان بزرگی ، دکتر شیخی ،میرزا کشاورز و مصطفی محمدی به عنوان فرماندهان گردان ذوالفقار لشگر 57 حضرت ابوالفضل (ع) در عملیات های سخت دوران دفاع مقدس تشکر کرد.

انتهای پیام/

شهدای گروهان تیربار:

شهیدان "موسوی" و "طهماسب میر" که به ترتیب در مواضع پدافندی گمو وبیت المقدس 4 به شهادت رسیدند.

شهدای دیده بان:

شهید "محمد مراد گرواند" اولین فرمانده شهید دیدبانی لشگر 57 حضرت ابوالفضل (ع)،شهید محمد علی فلاحی فرمانده دیدبانی لشگر 57 حضرت ابوالفضل (ع)، "شهید کوشکی" معاون دیده بانی گردان ذوالفقار لشگر 57 حضرت ابوالفضل (ع)،

اسامی شهدای گردان ادوات تیپ 57 متشکل از بچه های شهرستان های ازنا ،کوهدشت و خرم آباد :

شهید "امیر سرداری"شهید عظیم پاریاد، شهید حبیب الله دلیخونی ،شهید محمد رضا رضایی ،شهیدمحمد رسولی ،شهید علی عباس سعیدیان، شهید سیدشیر خدا  موسوی، شهید ابراهیم ترک،شهیدحمید سوری،شهید امرالله آورنده،شهید محمد ولی پور،شهید حسینقلی آزاد بخت،شهید محمد علی فلاح،شهید عباس کوشکی،شهید علی محمد طولابی،شهید حشمت الله بیات،شهید سید حبیب موسوی،شهید محمد امرایی،شهید علی راست شمس ابادی، شهید علی نعمت اصلانی، شهید صید طهماسب میر،شهید محمد مراد گراوند،شهید حسین زارعی،شهید سنجر  کولیوند،شهید اکبر محمدی،شهید ناصر عباسی، شهید ابراهیم نور الهی،شهید علی ملک آسا، شهید کریم امانی پشم،شهید حسین علی پیشداد،شهید محمد رضا خواجوی،شهید دار بلوط مرادی،شهید محمد سوخته زاری،شهید مظفر پیشداد، شهید مهدی امیر سرداری،شهید حبیب الله شفیعی، شهید روح الله سگوند،شهید قدرت الله مریدی،شهید جهانبخش محمدی، شهید حجت الله هندی زاده، شهید احمد پیشداد،شهید فتح الله محمدی،شهید حمید رضا صیاد پاپی.

 انتهای پیام/

مطالب مرتبط:
برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: 0
انتشار یافته: 2
احمد یوسفی
|
|
۰۲:۴۳ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
0
0
با سلام و عرض ادب خدمت شما . لطفا این لینک را پوشش دهید ممنون http://namazma.mihanblog.com/post/76
رفاقت با شهدا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۵ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۹
0
0
سلام عرض ادب لطفااسم وبلاگ را در قسمت روتیتر بیاورید.ممنون

نام:
ایمیل:
* نظر شمـا:
سرباز صفرداخلی
وبلاگ نویسان استان لرستان