تلکس حرف لر | کانون وبلاگ نویسان:به مردان مومن بگوتاچشمهای خودراازنگاه ناروا بپوشند.
سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۵     کد خبر : ۳۵۹۹

چشم فرو بستن از نامحرم، موجب پاكى و رستگارى است؛قرآن كریم درباره حكمت این حكم مى فرماید: این كار براى آنان پاكیزه تر است، زیرا خدا به آنچه مى كنند آگاه است پس نگاه نكردن به نامحرم مقدّمه پاكیزگى و رستگارى است.


 به گزارش حرف لر | کانون وبلاگ نویسان

به گزارش حرف لر  به نقل از وبلاگ دانشکده فنی دختران ،

1. (قُل لِلمُؤمِنینَ یَغُضّوا مِن اَبصـرِهِم؛[1]به مردان مؤمن بگو: چشم هاى خود را از نگاه به نامحرمان فرو گیرند.)
2. (و قُل لِلمُؤمِنـتِ یَغضُضنَ مِن اَبصارِهِنَّ؛[2]به زنان مؤمن بگو: چشم هاى خود را از نگاه به نامحرمان فرو گیرند.)
پرسمان قرآنى فلسفه احكام، صفحه 182
3. (یَعلَمُ خائِنَةَ الاَعیُنِ وما تُخفِى الصُّدور؛[3]او چشم هایى را كه به خیانت گردش مى كند مى داند و از آنچه در سینه ها پنهان است با خبر است.)
حرام بودن نگاه به نامحرم، حكمت هایى دارد:اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

1. چشم فرو بستن از نامحرم، موجب پاكى و رستگارى است؛
قرآن كریم درباره حكمت این حكم مى فرماید: این كار براى آنان پاكیزه تر است، زیرا خدا به آنچه مى كنند آگاه است[4] پس نگاه نكردن به نامحرم مقدّمه پاكیزگى و رستگارى است.
2. چشم چرانى، موجب تسلّط شیطان بر دل انسان است؛
پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله وسلم) مى فرمایند: «نگاه كردن، تیر مسمومى از تیرهاى شیطان است؛ پس كسى كه از ترس خداوند ترك كند، خداوند ایمانى به او عطا مى كند كه شیرینى اش را در قلبش مى یابد.»[5]
3. چشم چرانى موجب هلاكت است؛
رسول خدا(صلى الله علیه وآله وسلم) فرمود: «نگاه اول خطا است، نگاه دوم عمد است و نگاه سوم موجب هلاكت است.»[6]
4. چشم چرانى موجب تحریك شهوت و ایجاد فتنه است؛
امام صادق(علیه السلام) فرمود: «نگاه دوباره به نامحرم، شهوت را در دل غرس مى كند و این كار براى صاحب آن از حیث فتنه كافى است.»[7]
به فرموده امام صادق(علیه السلام)، كسى كه به نامحرم نگاه نكند، خداوند از حورالعین به او تزویج مى كند.[8]
پرسمان قرآنى فلسفه احكام، صفحه 183
پرسش 92: با توجه به آیات 31 و 32 سوره نور توضیح دهید چرا خداوند براى مردها حجاب قرار نداده است، با این كه شهوت زن هم با دیدن یك مرد زیبا تحریك مى شود؟
پاسخ: الف) با توجه به ظرافت و لطافت اندام زنان ـ بهویژه زنان جوان ـ تمام اندام زنان مهیّج شهوت است، و این چیزى نیست كه بر كسى پوشیده باشد، از این رو باید همه بدنشان را بپوشانند؛ مگر گردى صورت و دست ها تا مچ. اندام مردان همانند زنان مهیّج شهوت نیست؛ چون ویژگى هاى اندام آنان را ندارد؛ البته این بدان معنا نیست كه مردان نباید حجاب داشته باشند. حجاب بر مردان هم واجب است؛ ولى حدود آن با حجاب زنان تفاوت دارد.
ب) اگر منظور از زیبایى، زیبایى صورت است:
اولا: بر زنان هم پوشاندن صورت واجب نیست،با اینكه صورت آنان زیباتر از مردان است؛
ثانیاً: همان گونه كه نگاه شهوت آلود مردان به اندام و صورت زنان حرام است، بر زنان هم نگاه شهوت آلود به اندام و صورت مردان حرام است. خداوند همان گونه كه به مردان مى گوید، از نگاه به زنان نامحرم دیده فرو نهید؛[9] به زنان هم مى گوید، از نگاه به مردان نامحرم دیده فرو نهید.[10]
___________________________________________________
[1]. نور/30.
[2]. نور/31.
[3]. غافر/19.
[4]. نور/30.
[5]. من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج 4، ص 18.
[6]. كنزالعمال، متقى هندى، ج 5، ص 329.
[7]. وسائل الشیعه، شیخ حرّ عاملى، ج 20، ص 192.
[8]. یكصد و پنجاه موضوع از قرآن كریم، اكبر دهقان، ص 104 و 105.
[9]. نور/30.برگشت به تلكس خبري